Biuro Rachunkowe, Kancelaria Biegłego Rewidenta Ewa Dreliszak, Sopot, Gdańsk, Gdynia

Oferta biura rachunkowego

KIM JESTEŚMY - NASZE KWALIFIKACJE

Jesteśmy biurem rachunkowym działającym na rynku usług księgowych i podatkowych od roku 2000. Naszą misją jest kompleksowa obsługa klientów, którzy potrzebują sprawnego i wiarygodnego zespołu specjalistów. Oferujemy profesjonalną obsługę gwarantującą bezpieczeństwo podatkowe i rzetelną informację finansowo - księgową niezbędną w zarządzaniu każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorstwem.

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO OBEJMUJE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rejestrów VAT z uwzględnieniem obrotów unijnych i eksportowych oraz importu usług
 • sporządzanie deklaracji, zeznań rocznych i informacji podatkowych PIT, VAT, CIT
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz ewidencji pracowniczych, w tym prowadzenie akt personalnych
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont
 • konsultacje telefoniczne i elektroniczne dla naszych klientów oraz ich znajomych
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej dla Klienta formy opodatkowania
 • sporządzanie wniosków kredytowych oraz innych niezbędnych planów finansowych
 • inne usługi wynikające z indywidualnych potrzeb naszych klientów

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NASZYM BIUREM RACHUNKOWYM

 • oszczędność czasu, który właściciel lub prezes zarządu zamiast na nadzór nad własnym działem księgowości może wykorzystać na realizację swoich zadań merytorycznych służących rozwojowi przedsiębiorstwa
 • oszczędność środków finansowych przez Klienta, który płaci jedynie za wykonaną usługę, a nie pokrywa dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia własnego księgowego takich jak konieczność: zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania księgowego, zorganizowania i wyposażenia stanowiska pracy, opłacania kosztów szkoleń i kursów zawodowych oraz nieobecności w pracy pracownika z powodu urlopu lub zwolnienia chorobowego
 • bezpieczeństwo prowadzonych ksiąg i rozliczeń podatkowych wynikające nie tylko z doświadczenia i wiedzy pracowników biura ale także z posiadania polisy ubezpieczeniowej OC o wartości przekraczającej 1 milion złotych
 • pełna dostępność do niezbędnych informacji gdyż nasze biuro pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 18, a w sytuacjach awaryjnych służymy pomocą także w pozostałe dni tygodnia
 • dostęp bieżący do danych finansowych za pomocą łączy internetowych
 • odbiór dokumentów w miejscu i terminie dogodnym dla Klienta

CENY ZA NASZE USŁUGI

Ceny za usługi naszego biura rachunkowego są zawsze wynikiem negocjacji i zależą od rodzaju prowadzonych ewidencji, ilości dowodów księgowych i spraw pracowniczych ale także od możliwości finansowych naszych Klientów.

 1. Początek drogi
  Nowo powstające podmioty za każdy z 3 pierwszych miesięcy prowadzenia ewidencji księgowych płacą jedynie 50 % wynegocjowanej stawki miesięcznej
 2. Na zakręcie
  Każdy Klient, który przeniesie swoje księgi rachunkowe lub podatkowe z innego biura rachunkowego otrzymuje rabat w wysokości 50 % wynegocjowanej stawki miesięcznej przez okres pierwszych dwóch miesięcy współpracy
 3. Razem z przyjaciółmi
  Każdy nasz Klient, który poleci skutecznie usługi naszego biura rachunkowego innym zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom uzyskuje prawo do rabatu przez okres kolejnych dwóch miesięcy, w wysokości 50 % wartości miesięcznej opłaty wynegocjowanej przez nowego Klienta, nie więcej jednak niż 50 % własnej opłaty miesięcznej